Bokning av lokaler

Här kan du boka lokaler för workshops, föreläsningar, filmvisning, sammanträden, utställningar, mindre och större konserter, öppen scen, Poetry Slams, författarmöten och olika evenemang.

Hantering av personuppgifter vid bokning av lokaler
Dina personuppgifter registreras av oss för att kunna administrera din bokning. För mer information om hantering av personuppgifter, se Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags hemsida https://www.uppsalafastighets.se/personuppgifter/.

För att komma till bokningen, klicka här