Bokning av lokaler

Här kan du boka lokaler för workshops, föreläsningar, filmvisning, sammanträden, utställningar, mindre och större konserter, Öppen scen, Poetry Slams, författarmöten, evenemang och fest.

Hantering av personuppgifter vid bokning av lokaler
Dina personuppgifter registreras av oss för att kunna administrera din bokning. För mer information om hantering av personuppgifter, se Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags hemsida https://www.uppsalafastighets.se/personuppgifter/.

För att komma till bokningen, klicka här
All bokning i Kulturpunkten under 2018/19 som sker mån-fre kl.08-17 ska godkännas av AMFs Andreas Christoffersson andreas.christoffersson@uppsala.se  Telefon: 018-727 86 88.
AMF använder lokalerna dagtid under våren 2019.