Om Gottsunda Centrum – ett centrum i ständig förändring, en levande mötes- och marknadsplats alltid nära till hands!

Vad är ett bra centrum tycker du? Vi i Gottsunda Centrum tycker att det kännetecknas av lättillgänglighet, ett bra utbud av butiker, service, café- & restauranger, hälsa, kultur . En trivsam miljö där du vill vara och en plats där det ibland händer någonting annorlunda som överraskar. Med andra ord en spännande, välkomnande  och inspirerande mötesplats.

Gottsunda Centrum- nära till hands!