Presskit

Nedan bilder får användas i samband med redaktionell text. I övriga fall ska Uppsala Kommuns Fastighets AB kontaktas för godkännande av publicering. Fotografens/illustratörens namn måste alltid anges då sådan finns. Fotograf är Johan Alp.

Logotyper

Bilder