Press

Nedan bilder får användas i samband med redaktionell text. I övriga fall ska Uppsala Kommuns Fastighets AB kontaktas för godkännande av publicering. Fotografens/illustratörens namn måste alltid anges då sådan finns. Fotograf är Johan Alp.

Pressmeddelanden


2021-01-20 Klicka här för att läsa Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut vaccinationslokal i Gottsunda Centrum
2020-06-01 Klicka här för att läsa Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut 1 000 m² i Gottsunda Centrum
2020-04-08 Klicka här för att läsa Gottsunda Centrum sänder konserter på webben


Logotyper

Bilder