Försäljning av Gottsunda Centrum

Uppsala växer. Redan idag är Uppsala Sveriges fjärde storstad – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområde. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram.
Gottsunda/Valsätra är ett viktigt område för Uppsala kommun. Området ska bli hjärtat i södra Uppsala. En plats med bra förbindelser, blomstrande handel, kultur, service, idrott och friluftsliv.

Gottsunda/Valsätra är ett viktigt område för Uppsala kommun. Området ska bli hjärtat i södra Uppsala. En plats med bra förbindelser, blomstrande handel, kultur, service, idrott och friluftsliv.

Köparen av Gottsunda Centrum kommer att utses genom en idékoncepttävling.


Uppsala kommun ställer höga krav på den nya aktören som ska utveckla området och söker en köpare med stor erfarenhet och kompetens. Den nya aktören ska bidra till utvecklingen av området tillsammans med kommunen, Uppsalahem och andra fastighetsägare, näringslivet, verksamma samt boende. Genom idékoncepttävlingen säkrar kommunen en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Gottsunda.

Tävlingen startarunder våren2020 och årsskiftet 2020-2021 är det tidigaste den nya aktören kan ta över. Utvecklingen av centrum och ny bebyggelse kommer att pågå under många år.

Läs mer om försäljningen på uppsala.se