Nyuthyrning 600 m²


Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut vaccinationslokal i Gottsunda Centrum


Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut ca 600m2 lokalyta till Region Uppsala för vaccineringar mot covid-19.
Vaccinationslokalen i Gottsunda Centrum blir en av Region Uppsalas tre första i Uppsala.

Uthyrningen till Region Uppsalakänns extra viktig och betydelsefull. Genom etableringen kan Gottsunda Centrum bidra till att smittspridningen äntligen kan minska säger Jens Dahlman, tf VD för Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Eftersom det endast är personer utan symptomeller pågående infektion som skavaccinera sig är lokalens placeringsäker och trygg för Gottsunda Centrums hyresgäster och besökare. Tidsbokning kommer att skegenom 1177.se eller i kontakt med Region Uppsala.


Jens Dahlman