Nyuthyrning 1000 m²


Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut 1 000 m² i Gottsunda Centrum


Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut ca 700 m² lokalyta till Uppsala kommun för etablering av en ny Familjecentral i Gottsunda Centrum. Här kommer bland annat att finnas
lokaler för öppna förskolan, undervisningslokaler för svenska för invandrare (SFI) och lokaler för Råd & Stöds verksamhet.

Uppsala Kommuns Fastighets AB har även tecknat avtal med Region Uppsala om att utöka den befintliga vårdcentralen i Gottsunda Centrum med ytterligare ca 300 m². Här byggs nya
lokaler för asyl- och integrationshälsan.

”I och med uthyrningarna till Uppsala kommun och Region Uppsala har vi nu fyllt alla vakanta lokaler på Hälsoplanet med hyresgäster. Uthyrningarna kompletterar på ett utmärkt
sätt det redan omfattande utbudet inom vård och hälsa i Gottsunda Centrum.” säger Anders B Lundh, VD för Uppsala Kommuns Fastighets AB.

I den här uthyrningen har Uppsala Kommuns Fastighets AB samarbetat med konsultföretaget Optimal.

Anders B Lundh, VDAnders B Lundh, VD
Anders B Lundh, VD