Aktuell information på grund av pandemin


För att förhindra spridning av Coronaviruset.


Vi på Gottsunda Centrum bevakar och följer utvecklingen av pandemin, dagligen. Vi agerar utifrån rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.

Nu är det extra viktigt att vi håller avstånd när vi vistas i butiker och i centrumet. Blir det för mycket folk inne i butikerna så vänta utanför och håll avstånd och invänta din tur. Tack!

Vi har tillfällit tagit bort bänkar och sittgrupper för att minska grupperingar. På mattorget har vi också minskat antal bord för att få bra avstånd mellan borden.

För oss är säkerheten för våra kunder, medarbetare och hyresgäster av högsta prioritet. Vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och minimera oro och risk för smittspridning. Vi har bland annat ökat frekvensen av vår städning på toaletter, sittgrupper, allmänna hissar och rulltrappor. Vi påminner om att hålla avstånd. 

Tillsammans håller vi god handhygien genom att tvätta händer noggrant med tvål och vatten. Känner vi oss sjuka, stannar vi hemma och detta även vid lindriga symtom.

Ta hand om Er och varandra!

Hälsning från vårdcentralen


 - Skall du göra covidtest för att se om du har Covid ?  Då skall du gå till den blåa boden på den Norra parkeringen vid bussarna.  OBS! Du bokar tiden på 1177.


Vi gör allt vi kan för att förhindra spridning av det coronavirus.
Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi dig därför att vänta utanför. Du kan smitta andra!
Ring på dörrklockan eller ring telefonnumret till mottagingen 018 - 611 78 10.

Tack för hjälpen!