Aktuell information på grund av pandemin


För att förhindra spridning av Coronaviruset.


Vi på Gottsunda Centrum bevakar och följer utvecklingen av pandemin, dagligen. Vi agerar utifrån rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.

Nu är det extra viktigt att vi håller avstånd när vi vistas i butiker och i centrumet. Blir det för mycket besökare inne i butikerna så vänta utanför och håll avstånd och invänta din tur. Tack!

Vi vill uppmana er kunder att planera era inköp för att undvika trängsel i butikerna. Handla ensam och gärna på tider då det är mindre besökare.  Se  bilen här bredvid.

Vi utökar också våra vakter på de tider då det är fler besökare för att kunna se till att vi alla håller avstånd och att det inte blir för mycket besökare i gallerian. Butikerna har också krav på sig att inte ha för många besökare i sina butiker. Det finns anslag på varje butik hur många som får vistas i varje butik. Vi har markerat med pilar in och utgångar.

Vi har tillfällit tagit bort bänkar och sittgrupper för att minska grupperingar. På mattorget har vi också minskat antal bord för att få bra avstånd mellan borden.
Max 4 gäster vid varje bord.

För oss är säkerheten för våra kunder, medarbetare och hyresgäster av högsta prioritet. Vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och minimera oro och risk för smittspridning. Vi har bland annat ökat frekvensen av vår städning på toaletter, sittgrupper, allmänna hissar och rulltrappor. Vi påminner om att hålla avstånd. 

Tillsammans håller vi god handhygien genom att tvätta händer noggrant med tvål och vatten. Känner vi oss sjuka, stannar vi hemma och detta även vid lindriga symtom.

Ta hand om Er och varandra!

Hälsning från vårdcentralen


 - Skall du göra covid - 19 test för att se om du har Covid?  Då skall du till Valthornsvägen 1 huset bredvid Lidl. Fälj orange markering.
OBS! Du bokar tiden på 1177.


Vi gör allt vi kan för att förhindra spridning av coronaviruset.
Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna skall du inte gå in i Gottsunda Centrum. Du kan smitta andra!

 Ring  till mottagingen 018 - 611 78 10.

Tack för hjälpen!