Aktuell information gällande Coronaviruset


Coronaviruset


Vi på Gottsunda Centrum bevakar och följer utvecklingen av coronaviruset, dagligen. Vi agerar utifrån rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.

För oss är säkerheten för våra kunder, medarbetare och hyresgäster av högsta prioritet. Vi har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och minimera oro och risk för smittspridning. Vi har bland annat ökat frekvensen av vår städning på toaletter, sittgrupper, allmänna hissar och rulltrappor.

Tillsammans håller vi god handhygien genom att tvätta händer noggrant med tvål och vatten. Känner vi oss sjuka, stannar vi hemma och detta även vid lindriga symtom.

Ta hand om Er och varandra!

Hälsning från vårdcentralen


Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av det nya coronaviruset.
Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi dig därför att vänta utanför. Du kan smitta andra!
Ring på dörrklockan eller ring telefonnumret till mottagingen 018 - 611 78 10.

Tack för hjälpen!