Boka kulturlokal

Boka lokaler
Här kan du boka lokaler för olika evenemang såsom workshops, föreläsningar, filmvisning, sammanträden, författarmöten m.m.

Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter registreras av oss för att kunna administrera din bokning. För mer information om hantering av personuppgifter, se Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags hemsida https://www.uppsalafastighets.se/personuppgifter/.

Kulturpunktens café 
För förfrågningar om fika/mat till er uthyrning kontakta Eren Kaya på telefon: 018-727 21 06 eller eren.kaya@uppsala.se