Boka kulturlokal

Boka lokaler


Här kan du boka lokaler för olika evenemang såsom workshops, föreläsningar, filmvisning, sammanträden, författarmöten m.m.

Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter registreras av oss för att kunna administrera din bokning. För mer information om hantering av personuppgifter, se Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags hemsida https://www.uppsalafastighets.se/personuppgifter/.

Kulturpunktens café 
För förfrågningar om fika/mat till er uthyrning kontakta Eren Kaya på telefon: 018-727 21 06 eller eren.kaya@uppsala.se
Scen, KulturpunktenScen, Kulturpunkten
Scen, Kulturpunkten
Hörsal, Kulturpunkten Hörsal, Kulturpunkten
Hörsal, Kulturpunkten
UtställningsytaUtställningsyta
Utställningsyta
Marknaden Marknaden
Marknaden