Boka kulturlokal

Boka lokaler


Här kan du boka lokaler för olika evenemang såsom workshops, föreläsningar, filmvisning, sammanträden, författarmöten m.m.
TILL BOKNINGEN
​​​​​​​

Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter registreras av oss för att kunna administrera din bokning. För mer information om hantering av personuppgifter, se Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags hemsida https://www.uppsalafastighets.se/personuppgifter/.

Kulturpunktens café 
För förfrågningar om fika/mat till er uthyrning kontakta Eren Kaya på telefon: 018-727 21 06 eller eren.kaya@uppsala.se
Ellen Ferntren Ellen Ferntren
Ellen Ferngren
Scen, KulturpunktenScen, Kulturpunkten
Scen, Kulturpunkten
Hörsal, Kulturpunkten Hörsal, Kulturpunkten
Hörsal, Kulturpunkten
UtställningsytaUtställningsyta
Utställningsyta
Marknaden Marknaden
Marknaden