Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Kontakt-
information


E-post: ukfab@uppsalafastighets.se

Besöks och postadress: Valthornsvägen 3B plan 5,756 50 Uppsala

Välkommen till fastighetsägaren

 
Gottsunda Centrum ägs av Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.
 
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som har till uppgift att äga, utveckla och förvalta centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom Uppsala kommun. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun.
 
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Vår drivkraft är att skapa mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum. Mötesplatser där man kan handla, äta och umgås med sin familj och sina vänner.

  • gottsunda_centrum_13_foto_johan_alp1