Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Kontakt-
information

Telefon: 018-40 00 20
E-post: ukfab@uppsalafastighets.se
Besöks och postadress: Valthornsvägen 3B plan 5,756 50 Uppsala
Våra öppettider:
Obs nya tider från 22/2
Besök 08:00-12:00 (Måste boka tid)
Telefontid 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00
På grund av den pågående pandemin är kontoret på Valthornsvägen 3B stängt för besök. För närvarande tar vi bara emot förbokade besök.

Välkommen till fastighetsägaren

 
Gottsunda Centrum ägs av Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.
 
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som har till uppgift att äga, utveckla och förvalta centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom Uppsala kommun. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ägs till 100 % av Uppsala kommun.
 
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärka den sociala sammanhållningen i kommunen. Vår drivkraft är att skapa mötesplatser för människor i våra stadsdelscentrum. Mötesplatser där man kan handla, äta och umgås med sin familj och sina vänner.

  • gottsunda_centrum_13_foto_johan_alp1