Anmälan till mat och kulturfestivalen – Gottsundadagen 2019

Vill ni som föreningen/studieförbund/aktör delta med ett uppträdande eller dylikt och/eller informera om er verksamhet erbjuder vi er ett bord/plats i Gottsundacentrum. Det är kostnadsfritt men ni måste anmäla om ni kommer samt önskemål om eventuella behov gällande el eller liknande. Det kommer att stå ett bord och två stolar framställda med er organisations namn på bordet.
Gottsundadagen kommer att vara inne i Gottsunda Centrum. Kulturhusdelen fylls med program; konstutställning, musik, workshops dans och korridorerna med bord för mat och föreningar.
Vid Mattorget träffar ni kändiskockar och får del av läckra recept.
För barnen kommer det bl.a. att finnas ansiktsmålning, pyssel mm.
Anmäl ert intresse om deltagande senast den 1 september
Namn på organisation …………………………………………………………………
Kontaktperson …………………………………………………………………………
Telefonnummer ……………………………………………………………………..…
E-postadress …………………………………………………………………………
Önskar el ………………………………………………………. Ja/nej


Skicka anmälan till:
mattias.rosendahl@uppsala.se eller ellen.ferngren@uppsalafastighets.se