Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget utvecklar och förvaltar köpcentrum, kontor och bostäder inom Uppsala kommun, bland annat Gottsunda Centrum.

Till dig som är hyresgäst hos oss
Om du vill komma i kontakt med oss kan du ringa, mejla eller besöka oss enligt nedan:

Telefon: 018-40 00 20
e-post: ukfab@uppsalafastighets.se
Besöksadress: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Kontoret har öppet måndag till fredag mellan kl 08.00 och 16.30. Vi håller lunchstängt mellan kl 12.00 och 13.00.

Felanmälningar och akuta störningar

Under kontorstid
Felanmälan kan göras genom att ringa, skicka ett mejl eller genom att göra ett besök på vårt kontor. (se kontaktuppgifter här ovanför)

Utanför kontorstid
Om du drabbas av ett akut fel eller vill komma i kontakt med störningsjouren, så kan du ringa vårt journummer 018-24 81 60.

Till dig som vill bli hyresgäst hos oss
Om du söker bostad så hänvisar vi till Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se .
Uppsala Kommuns Fastighets AB förmedlar inte själva några lägenheter.

Om du vill hyra en lokal i någon av våra fastigheter så skickar du en intresseanmälan till ukfab@uppsalafastighets.se

Om Uppsala Kommuns Fastighets AB
Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Vi förvaltar idag 10 fastigheter om ca 75 000 m2 inom Uppsala Kommun. Huvuddelen av våra fastigheter finns i stadsdelen Gottsunda.

Gottsunda Centrums hemsida hittar du på http://www.gottsundacentrum.se

Uppsala Kommuns Fastighets AB har organisationsnummer 556099-5077.

Om du vill ta del av vår årsredovisning så är du välkommen att kontakta oss.

Styrelse och ledning
Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i Uppsala och speglar dess partipolitiska sammansättning.

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och en av styrelsen fastställd arbetsordning. En särskild instruktion reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Koncernens finansiering regleras i en finanspolicy godkänd av Uppsala Stadshus AB. Styrelsesammansättning och ersättningar till styrelsen beslutas av Uppsala kommunfullmäktige.

Styrelsens ordinarie ledamöter
Bedo Kaplan (S) ordförande, Gunnar Hedberg (M) vice ordförande, Jimmy Mattsson (S), Lars Magnusson (MP), Leif Hällström (L).
 
Styrelsens suppleanter
Cia Gad-Böckman (S), Helene Molund (M), Nadja Boucheloukh (V), Freija Carlstén (C), Dima Sarsour (S).
 
Företagsledning
Verkställande Direktör Anders B Lundh.

Kontakt
Uppsala Kommuns Fastighets AB
Valthornsvägen 1C
756 50 Uppsala

Telefon: 018-40 00 20
e-post: ukfab@uppsalafastighets.se

Kontoret har öppet måndag till fredag mellan kl 08.00 och 16.30. Vi håller lunchstängt mellan kl 12.00 och 13.00.